• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
Show Slideshow

Ζάκυνθος μικροβιολoγικές εξετάσεις βιοχημικές - καλλιέργειες

Aιματολογικό Τμήμα

Αιματολογικές εξετάσεις Ζάκυνθος - Α' ΔιάγνωσηΣε γενικές γραμμές αποτελεί το τμήμα του εργαστηρίου που ασχολείται με τον προσδιορισμό αιματολογικών παραμέτρων όπως ο αιματοκρίτης και η αιμοσφαιρίνη, ο αριθμός των  λευκών αιμοσφαιρίων, αιμοπεταλίων και των παραλλαγών τους.
Πρόκειται για εξετάσεις ρουτίνας που ωστόσο είναι πρωταρχικής σημασίας στη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία συχνών καταστάσεων όπως αναιμίων, λοιμώξεων, παρακολούθηση ανταπόκρισης σε θεραπείες ή αποκλεισμό ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων.

Οι αναλύσεις γίνονται με τη βοήθεια σύγχρονων αιματολογικών αναλυτών και μικροσκοπίων για πιο λεπτομερή μελέτη κυττάρων αίματος, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο όπως πχ

 • σε καταστάσεις ελάττωσης αιμοπεταλίων ή λευκών αιμοσφαιρίων
 • σε περιπτώσεις όπου κρίνεται επιτακτικός ο αποκλεισμός κακοηθών κυττάρων
 • σε περιπτώσεις νεογνών, νηπίων ή παιδιών
 • σε υποψία ύπαρξης συγκεκριμένων λοιμώξεων όπου αρκεί η μικροσκοπική παρατήρηση αιματολογικών κυττάρων για να κατευθυνθεί ο ανοσολογικός έλεγχος προς προσδιορισμό των επιβεβαιωτικών αντισωμάτων πχ στη λοιμώδη μονοπυρήνωση, σε βρουκέλλωση, ελονοσία, ελριχίωση.

Τμήμα Πήξης - Aιμόστασης

Τμήμα πήξης - αιμόστασης - μικροβιολογικό εργαστήριο Ζάκυνθος - Α' ΔιάγνωσηΣτον τομέα αυτό του εργαστηρίου Α’ Διάγνωση γίνεται ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός παραγόντων που σχετίζονται με την ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ αιμορραγίας και αιμόστασης, ισορροπία που διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο σε πολλές κλινικές καταστάσεις και διαταραχές, άλλες συχνές και άλλες λιγότερο γνωστές, όπως η λήψη αντιπηκτικών η διάγνωση και παρακολούθηση εμβολών, θρομβώσεων και η μελέτη των καθ’ έξιν αποβολών και αιμορραγικών διαθέσεων.

Ιδιαίτερα καινοτόμος είναι η μέθοδος που εφαρμόζεται την τελευταία πενταετία διεθνώς και από ιδρύσεως στο εργαστήριο Α’ Διάγνωση με τη βοήθεια της οποίας γίνεται αξιολόγηση της αντιαιμοπεταλειακής δράσης φαρμάκων όπως το Iscover/Planix (κλοπιδογρέλη) και το Salospir (ασπιρίνη). Δηλαδή με τη μέθοδο αυτή είμαστε σε θέση να απαντήσουμε εξατομικευμένα αν είναι επαρκής η λαμβανόμενη δόση των παραπάνω φαρμάκων ή απαιτείται ρύθμισή της. Σημειώνεται ότι η επαρκής δόση αντιαιμοπεταλειακών είναι αναγκαία για να εκδηλωθεί η maximum προστασία σε δυσμενή αγγειακά συμβάματα, όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η στηθάγχη και η αρτηριοσκλήρυνση.

Τμήμα Βιοχημικό

Μικροβιολογικό εργαστήριο Ζάκυνθος - Α' ΔιάγνωσηΣτο τμήμα αυτό του εργαστηρίου μας γίνεται προσδιορισμός πληθώρας παραγόντων, που θεωρούνται εξετάσεις ρουτίνας, έχουν ωστόσο μέγιστη κλινική σημασία. Ενδεικτικά αναφέρονται εξετάσεις που σχετίζονται με παρακολούθηση σακχαρώδους διαβήτη, υπερλιπιδαιμιών, νεφρικών και ηλεκτρολυτικών διαταραχών, ηπατικής και παγκρεατικής λειτουργίας, ανάλυση επιπέδων φαρμάκων και ενζύμων. Χρησιμοποιούνται σύγχρονοι αναλυτές υγρής και στερεάς χημείας, φωτόμετρα και αναλυτές χρωματογραφίας.

Επίσης όλοι οι αναλυτές στο τμήμα αυτό υπόκεινται σε αυστηρό εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο προκειμένου να διασφαλίζεται η επαναληψιμότητα και κυρίως η ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Τμήμα ορμονολογικό - ανοσολογικό

Ορμονολογικές, ανοσολογικές εξετάσεις Ζάκυνθος - Α' ΔιάγνωσηΑποτελεί το τμήμα του εργαστηρίου Α’ Διάγνωση όπου γίνεται μέτρηση πληθώρας ορμονών και καθορίζεται η παρουσία ειδικών αντισωμάτων και αντιγόνων.
Είναι προφανές ότι στο τμήμα αυτό κυρίως με ανοσοενζυμικές ή ανοσοχρωματομετρικές μεθόδους παρέχεται η άμεση δυνατότητα στο θεράποντα γιατρό και στον ίδιο τον ασθενή να γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο λοιμογόνο παράγοντα οφείλεται η πάθηση έτσι ώστε η θεραπεία να καταστεί ειδική και όχι εμπειρική.

Έχει δοθεί έμφαση στην άμεση διάγνωση λοιμώξεων που σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες είναι υπαρκτές ή ενδημικές στην περιοχή της Ζακύνθου (ενδεικτικά αναφέρονται η λεπτοσπείρωση, βρουκέλλωση, λεϊσμανίαση κλπ). Επίσης πρωτοπορώντας εφαρμόζουμε πλέον τη μέθοδο avidity (συνάφεια) σε περιπτώσεις προσβολής από κυτταρομεγαλοιό ή τοξόπλασμα, προκειμένου να διακρίνουμε αν η λοίμωξη είναι οξεία ή πρόσφατη. Η διάκριση αυτή είναι πρωταρχικής σημασίας, ιδιαίτερα σε περίπτωση λοίμωξης κατά την εγκυμοσύνη για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος προσβολής του εμβρύου. Για τις ορμονολογικές μετρήσεις χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον η μέθοδος ECLIA (ηλεκτροχημειοφωταύγειας), που αποτελεί τη μικροβιολογική απάντηση στην πυρηνική μέθοδο RIA με την οποία έχει την ίδια ακρίβεια και ευαισθησία. Σημειώνεται όμως ότι για την κάθε ορμόνη δίνονται οδηγίες που πρέπει να εφαρμόζονται από τον εξεταζόμενο πριν τη λήψη αίματος, γι’αυτό συστήνεται στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν με το εργαστήριό μας πριν προσέλθουν για αιμοληψία.

Τμήμα καλλιεργειών και ανάλυσης σωματικών υγρών

Καλλιέργειες, αναλύσεις σωματικών υγρών Ζάκυνθος - Α' ΔιάγνωσηΠρόκειται για το τμήμα του εργαστηρίου Α΄ Διάγνωση όπου διενεργούνται αναλύσεις ούρων, κοπράνων, πύου, σπέρματος, κολπικού ή τραχηλικού υγρού, λοχείων, υγρού τραυμάτων, αίματος, αρθρικού, πλευριτικού, περιτοναϊκού υγρού.
Με τη μικροβιολογική καλλιέργεια απομονώνεται ο παθογόνος μικροοργανισμός και επομένως τίθεται κατηγορηματικά η διάγνωση και μπορεί να προσδιοριστεί ποιά φαρμακευτική ουσία είναι δραστική εναντίον του.

Σημειώνεται ότι η διαγνωστική αξία της μικροβιολογικής καλλιέργειας - παρά την αλματώδη πρόοδο - δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την απομόνωση με μοριακές μεθόδους γιατί οι τελευταίες ανιχνεύουν γενετικό υλικό ακόμα και νεκρών μικροοργανισμών οπότε δεν πιστοποιούν πάντα οξεία λοίμωξη και η ερμηνεία των ευρημάτων τους πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά. Αν απομονωθεί βακτήριο, ακολουθεί το λεγόμενο αντιβιόγραμμα, δηλαδή έλεγχος της αντοχής του απομονωθέντος μικροβίου σε αντιβιοτικά• αν απομονωθεί μύκητας ακολουθεί αντίστοιχα το λεγόμενο μυκητόγραμμμα  και το εργαστήριό μας είναι από τα λίγα πανελληνίως που παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας μυκητογράμματος και εφαρμόζει ειδικά εργαστηριακά πρωτόκολλα για την απομόνωση των μυκήτων καθώς και των απαιτητικών μικροβίων, ενδεικτικά πχ:

 • ο αιμόφιλος που σχετίζεται κυρίως με ωτίτιδες και φαρυγγίτιδες, ιδιαίτερα σε παιδιά
 • ο μηνιγγιτιδόκοκκος
 • η μπρανχαμέλλα που σχετίζεται με παροξυσμούς βρογχίτιδας ιδίως σε καπνιστές
 • το καμπυλοβακτηρίδιο που ευθύνεται για διαρροϊκά σύνδρομα και αποτελεί πλέον πανευρωπαϊκά το συχνότερο αίτιο βακτηριακής διάρροιας σε παιδιά, έχοντας υποσκελίσει τις σαλμονελώσεις
 • τα μυκοβακτηρίδια που προκαλούν τη φυματίωση
 • τα εντεροαιμορραγικά (EHEC) και εντεροπαθογόνα (EPEC) κολοβακτηρίδια

 
Ουρικό οξύ

Ουρικό οξύΗ υπερουριχαιμία είναι η αύξηση της συγκεντρώσεως του ουρικού οξέος στο πλάσμα και στον ορό. Το ουρικό οξύ είναι το τελικό προϊόν του μεταβολισμού των πουρινο-νουκλεοτιδίων. Η πιο εμφανής εκδήλωση της αύξησης αυτής είναι η ποδάγρα κατά την οποία σχηματίζονται κρύσταλλοι οι οποίοι αποτίθενται στους χόνδρους, στους αρθρικούς υμένες και το αρθρικό υγρό.