• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
Show Slideshow

Μικροβιολογικό εργαστήριο Ζάκυνθος - Εξετάσεις - Α' Διάγνωση

Μικροβιολογικό εργαστήριο Ζάκυνθος - Α' Διάγνωση Το μικροβιολογικό εργαστήριο Α ΄ Διάγνωση λειτουργεί από το Μάρτιο του 2010 στην πόλη της Ζακύνθου και έχει ιδρυθεί από τη μικροβιολόγο-βιοπαθολόγο Αδαμίδου-Μυλωνά Μαρία (δείτε βιογραφικό).

Η γιατρός είναι απόφοιτος τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών όπου και απέκτησε-μετά από πενταετή κλινική άσκηση-τον τίτλο της μικροβιολογικής ειδικότητας.

Είναι μέλος της ευρωπαϊκής μικροβιολογικής εταιρείας ESCMID από το 2008 και έχει αποκτήσει εξειδικεύσεις σε τομείς που απαιτούν μετεκπαιδεύσεις, όπως ο ανοσοφθορισμός και η μυκητολογία.
Πρόκειται για ένα κλινικό εργαστήριο που παρέχει υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες, εφαρμόζει σύγχρονη μεθοδολογία και εργαστηριακά πρωτόκολλα
που συνιστούν πιστοποιημένοι επιστημονικοί φορείς ,όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η ευρωπαική μικροβιολογική εταιρεία , το κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ και καλύπτει τους εξής τομείς:

 • αιματολογικό και τμήμα πήξης-αιμόστασης
 • βιοχημικό
 • ορμονολογικό
 • ανοσολογικό με ξεχωριστό τμήμα ανοσοφθορισμού
 • τμήμα καλλιεργειών και ανάλυσης σωματικών υγρών


Λαμβάνεται κάθε μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί τόσο η άνεση του εξεταζόμενου όσο και η σωστή λήψη και άρτια επεξεργασία του δείγματος, κατά το προαναλυτικό το αναλυτικό και μετααναλυτικό στάδιο. Ενδεικτικά εφαρμόζονται :

 • αυτοματοποίηση μέσω ειδικού ηλεκτρονικού προγράμματος της ταυτοποίησης των ασθενών και των δειγμάτων
 • χρήση γραμμικού κώδικα –barcode για την τυποποίηση και απόλυτο έλεγχο της προαναλυτικής διαδικασίας
 • δειγματοληψία από πρωτογενή σωληνάρια
 • Συνεχής παρακολούθηση της πορείας των εξεταστέων δειγμάτων-ιχνηλασιμότητα και υπεύθυνος ιατρικός
 • έλεγχος των αποτελεσμάτων
 • Διασφάλιση ποιότητας με την εφαρμογή καθημερινά εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου με διαλύματα ελέγχου (controls) 3 επιπέδων
 • Τήρηση αρχείου εξετάσεων /αποτελεσμάτων για κάθε εξεταζόμενο
 • Ασφαλής αποκομιδή μολυσματικών αποβλήτων

Μικροβιολογικό εργαστήριο Ζάκυνθος - Α' ΔιάγνωσηΣτο σημείο αυτό, ολοκληρώνοντας τη σύντομη παρουσίαση, επιβάλλεται να τονισθεί ότι η μικροβιολογία - βιοπαθολογία αποτελεί ιατρική ειδικότητα με ταχύτατη τεχνολογική εξέλιξη. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει εσφαλμένα πολλούς να ταυτίζουν την αυτοματοποίηση με την επιστήμη και να θεωρούν ότι η μικροβιολογία συνοψίζεται στον προγραμματισμό ενός αναλυτή. Η επιστημονική αλήθεια απέχει έτη φωτός από την παραπάνω θεώρηση, για να ειπωθεί απλά, «όταν δεν ξέρεις τι ή πώς να το ψάξεις τότε θα παραμένεις γυρεύοντας...».

Στην Α' Διάγνωση με τη συνεχή κατάρτιση της επιστημονικά υπεύθυνης ιατρού και τον αυστηρό εσωτερικό λειτουργικό κανονισμό εγγυόμαστε ότι εξαντλούμε κάθε διαγνωστική δυνατότητα και εξασφαλίζουμε την ιατρικά σωστή διαχείριση όλων των δειγμάτων, προκειμένου να εξαχθούν εργαστηριακά συμπεράσματα που θα κατευθύνουν την κλινική πρακτική στην πιο ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση.

Μικροβιολογικό εργαστήριο Ζάκυνθος - Α' Διάγνωση Μικροβιολογικό εργαστήριο Ζάκυνθος - Α' Διάγνωση Μικροβιολογικό εργαστήριο Ζάκυνθος - Α' Διάγνωση Μικροβιολογικό εργαστήριο Ζάκυνθος - Α' Διάγνωση
 
Ουρικό οξύ

Ουρικό οξύΗ υπερουριχαιμία είναι η αύξηση της συγκεντρώσεως του ουρικού οξέος στο πλάσμα και στον ορό. Το ουρικό οξύ είναι το τελικό προϊόν του μεταβολισμού των πουρινο-νουκλεοτιδίων. Η πιο εμφανής εκδήλωση της αύξησης αυτής είναι η ποδάγρα κατά την οποία σχηματίζονται κρύσταλλοι οι οποίοι αποτίθενται στους χόνδρους, στους αρθρικούς υμένες και το αρθρικό υγρό.